top of page

HMS-Kort i Byggebransjen: Alt du Trenger å Vite

Oppdatert: 15. nov. 2023

HMS-kort, ofte omtalt som grøntkort eller byggekort, er essensielle for sikkerhet og regulering på norske byggeplasser. Denne guiden tar for seg hva HMS-kort er, hvordan de brukes, og deres rolle i byggebransjen. Vi skal også forenkle forståelsen av lovene og forskriftene som omhandler disse kortene, med spesiell fokus på byggherreforskriften.


Hva er et HMS-Kort?

HMS-kort fungerer som identifikasjonskort for arbeidstakere innen bygg og anlegg, renhold og bilpleie. De bidrar til å bekjempe svart arbeid og sosial dumping ved å sikre at alle arbeidere er registrert og identifiserbare på arbeidsplassen. Kravet om HMS-kort gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.


Det finnes noen unntak for personer som ikke skal ha HMS-kort. Disse kan du lese mer om her.


Hvilken informasjon inneholder et HMS-Kort?

 • Bilde

 • Navn

 • Navn og organisasjonsnummer på arbeidsgiveren

 • Kortnummer

 • Utløpsdato

 • Fødselsdato


Bestilling av HMS-Kort

For å bestille HMS-kort, må virksomheten være registrert i Brønnøysundregistrene, og de ansatte i NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).


HMS-kort kan bestilles fra Arbeidstilsynets offisielle side her www.hmskort.no


Bruk av HMS-Kort på Byggeplassen

Byggherreforskriften stiller krav til elektronisk registrering av mannskap som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplasser i Norge.

Det er byggherren som har ansvaret for at mannskapslistene føres elektronisk.

Oppgaven med å føre listene kan gjennom skriftlig avtale overlates til en virksomhet som har oppdrag på stedet.

Oftest er det hovedentreprenøren som står for føringen.

Hovedentreprenøren må da stille med nødvendig utstyr [byggekortleser] for dette.


På byggeplasser brukes HMS-kort til å identifisere arbeidere og sikre at de er lovlig ansatt og registrert. Dette er et viktig steg i å opprettholde en trygg og regulert arbeidsplass.


HMS-kortet skal bæres synlig på jobb!


Elektronisk mannskapsregister ved hjelp av byggekortleser

For å effektivisere bruk av HMS-kort på arbeidsplassen, tilbyr Certior en brukervennlig og god byggekortleser. Denne forenkler prosessen med å registrere og holde oversikt over arbeidstakere.


Fordeler med Byggekortleseren:

 • Plug and Play-funksjonalitet: Lett å sette opp med innebygd 4G-nettverk.

 • Fleksible Avtaler: Ingen bindingstid eller oppsigelsestid.

 • Robust Design: Tilpasset det nordiske klimaet og stabilt i bruk.

 • Kostnadseffektiv: 380 kr/mnd per enhet, pluss en admin-lisens på 90 kr/mnd.

 • Kompatibel med HMSREG: kan enkelt integreres mot HMSREGForenkling av Lovverk og Forskrifter rundt HMS-kort

HMS-kort er en integrert del av det norske arbeidsmiljøet, spesielt innen bygge- og anleggsbransjen. Byggherreforskriften setter en rekke krav som er særlig relevante for prosjektledere, hovedentreprenører og byggherrer. Her er en forenklet oversikt:


Krav om HMS-Kort

 • Alle Arbeidere Må Ha HMS-Kort: Ifølge byggherreforskriften må alle som arbeider på bygge- og anleggsplasser ha gyldige HMS-kort. Dette inkluderer både faste ansatte og innleide arbeidskraft.

 • Ansvar for HMS-Kort: Det er hovedentreprenørens og byggherrens ansvar å sikre at alle arbeidstakere på byggeplassen har gyldige HMS-kort. Det innebærer kontroll av kortenes gyldighet ved ankomst til arbeidsplassen.

Elektroniske Mannskapslister

 • Krav om Elektroniske Oversikter: Byggherreforskriften krever at det føres elektroniske oversiktslister over alle som arbeider på byggeplassen. I de aller fleste tilfeller brukes en byggekortleser for å gjøre dette på en enkel og god måte. På de aller fleste byggeplasser er det hovedentreprenøren som får ansvaret for å stå for elektroniske mannskapslister og byggekortleser.

 • Formål: Dette sikrer transparens og overholdelse av arbeidsmiljøloven, og bidrar til å forhindre ulovlig arbeidskraft og sikkerhetsrisikoer.


Kontroll og Oppfølging

 • Aktiv Oppfølging: Som hovedentreprenør eller byggherre er det forventet at du aktivt overvåker og sørger for at alle lover og forskrifter blir overholdt, inkludert bruk av HMS-kort og føring av mannskapslister.

 • Tilsynsmyndighetens Rolle: Arbeidstilsynet har ansvar for å overvåke overholdelsen av HMS-regelverket på norske byggeplasser. Ved tilsyn er dette ett av punktene som kontrolleres.

Sanksjoner ved Manglende Overholdelse

 • Konsekvenser ved Regelbrudd: Manglende overholdelse av kravene om HMS-kort og elektroniske mannskapslister kan føre til bøter og i alvorlige tilfeller stans av arbeidet på byggeplassen. Det er derfor viktig å ha dette på plass fra start av. Du kan lese mer om konsekvensene på Arbeidstilsynets side om emnet her, eller se tegningen nedenfor som visualiserer litt rundt tilsyn på byggeplass:


Konklusjon

HMS-kort, inkludert grøntkort og byggekort, er kritiske for å opprettholde lovlig og sikker drift på norske byggeplasser. Ved å integrere Certiors byggekortleser i din HMS-strategi, kan du forbedre effektiviteten og overholdelsen av regelverk på arbeidsplassen, samt holde en god og ryddig oversikt over utførende på byggeplass.


63 visninger

コメント


bottom of page