top of page

Guide til HMS-tavle på byggeplass

Oppdatert: 1. nov. 2023

Klarer din bedrift å vareta systematisk HMS-arbeid på arbeidsplassen? Vet dere hvilke dokument som må være på plass på en byggeplass? Mange opplever å gå seg litt vill i jungelen av forskjellige lover, instrukser og forskrifter. Her kommer en guide til deg som lurer på hva som skal og bør være tilgjengelig på byggeplass. Formålet med guiden er å bidra til et aktivt og fungerende HMS-arbeid i byggebransjen.Som arbeidsgiver er man pålagt et ansvar etter Arbeidsmiljøloven for å drive systematisk HMS-arbeid i den hensikt å ivareta arbeidstakernes liv, helse og velferd. Det er altså ikke papirene i seg selv som er det essensielle, men hvordan dokumentene og informasjonen kan bidra til en tryggere og bedre arbeidsplass.

Gjør informasjonen forståelig

For å gjøre informasjonen enklest mulig å forstå anbefaler vi god visualisering av dokumenter som for eksempel PSI (Personlig sikkerhetsinstruks). Ved å benytte dere av flere bilder som viser rett og galt vil det være enklere og raskere for de utførende å få med seg informasjonen. Husk at tekstene på de viktigste dokumentene skal være tilgjengelig på språk som de utførende forstår.


Les vår komplette guide for å lage visuelle og lettforståelige HMS-dokumenter her. Der har vi også lagt ut en gratis ikonpakke med over 80 ikoner!Følgende dokument skal være tilgjengelig på byggeplass:

 • SHA-plan* (Obligatorisk etter byggherreforskriften)

 • Forhåndsmelding (obligatorisk ved arbeid som vil vare utover 15 virkedager, eller overstiger 250 dagsverk)

 • Igangsettingstillatelse (krav om dette når det foreligger rammetillatelse)

 • Personlig sikkerhetsinstruks (PSI) – må signeres av alle arbeidere

 • Stoffkartotek (Brukes ofte QR-kode til dette)

 • Handlingsplan ved ulykke – bør leses av alle

 • Varslingsplan – bør leses av alle

 • HMS-plan (obligatorisk etter internkontrollforskriften)

* Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø-plan.

Følgende dokument bør være tilgjengelig på byggeplass:

 • Fremdriftsplan

 • Samordningsskjema

 • Liste på kontaktpersoner / organisasjonskart

 • Avvikslogg

 • Vernerunderapporter

 • Beredskapsplan

 • Riggplan 

 • Rapport om uønsket hendelse (RUH)

 • Sikker jobbanalyse (SJA)

Hvordan kan så en HMS-tavle på byggeplass bidra til et aktivt HMS-fokus? Løsningen ligger i at tavla må være oppdatert, tilgjengelig og forståelig. Det er viktig at arbeiderne har et aktivt forhold til HMS-tavla. Flere av dokumentene skal ikke bare leses, men også signeres av brukerne. Dessverre ser vi stadig HMS-tavler som i praksis bare er en rotete haug med papirer. Dette er verken motiverende eller anvendbart i HMS-arbeidet.

Forbedre HMS-en med digitale HMS-Tavler Certior sin løsning på dette er en digital HMS-tavle som forenkler prosessen, både for prosjektledelse og brukere. Som prosjektleder kan man enkelt publisere og oppdatere dokumentene, samt holde kontroll på signering. Ved bruk av Certior sin digitale HMS-tavle får man automatisk knyttet HMS-kort til signeringen. Som bruker har man god oversikt over dokumentene, og man kan selv velge språk. Du kan lese mer om digital HMS-tavle på www.certior.no/digital-hms-tavle

Relevante lenker :

Oversikt over roller i HMS-arbeidet : https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/

1 161 visninger

Comments


bottom of page