top of page
Black_Gradient_edited.png

Byggekortleser

380kr/mnd pr stk.

Digital HMS-Tavle mini

Priser fra 960kr/mnd

Digital HMS-Tavle

Priser fra 2 680kr/mnd
digital hms tavle nettbrett certior_edited.png
Certior Digital HMS Tavle byggeplasstavle.png
Byggekortleser certior produkt_edited.pn

Hvorfor digitalisere 

Forbedre kvalitetskontroll

HMS dokumenter etableres i stor grad digitalt, ved å enkelt kunne videreføre disse dokumentene digitalt til byggeplasstavlen unngås forsinket informasjonsflyt til utførende på byggeplass. 

Digitale HMS-tavler muliggjør innsyn til byggeplasstavlen for alle sentrale aktører i prosjektet, uavhengig av geografisk plassering. Det er ikke lenger en nødvendighet å måtte dra fysisk til byggeplasser for å se og oppdatere innholdet på byggeplasstavlene.

Dokumentene ligger tilgjengelig digitalt på tavlen og en unngår faren for at viktige dokumenter forsvinner under byggeprosessen. 

Øke brukervennlighet

Digital byggeplasstavle muliggjør direkte integrasjon mellom byggekort og informasjon. Viktig informasjon som krever lesebekreftelse eller signatur er automatisert gjennom systemet.

Innholdet på den digitale HMS-tavlen er systematisert og godt oversiktlig for alle brukere. 

Minsker faren for at viktig informasjon går tapt grunnet språkbarrierer.

Senke kostander

Ved å forbedre kvalitetskontrollen og øke brukervennligheten unngås mye unødvendig feilinformasjon til utførende på byggeplass. All tidsforbruk i forbindelse med fysisk tilstedeværelse for oppdatering og kontroll av tavlens innhold bespares nå ved at dette er digitalisert. Ved å muliggjøre digital signering av dokumenter på HMS-tavlen unngås unødvendig tidsbruk for utførende og prosjektansvarlig.

digital byggeplasstavle informasjonstavle med byggekortleser og elektronisk mannskapsliste

Slik fungerer en Digital HMS-tavle

Certior leverer løsninger for alle prosjekter. Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi med å finne den beste løsningen for deres prosjekter! 

Mer informasjon om produktene og hvordan de digitale HMS tavlene fungerer finner dere på produktsiden

Book gjerne en demo med oss så viser vi dere hvordan de forskjellige produktene fungerer og diskuterer mulighetene for deres prosjekter!

Digital HMS Tavle Certior byggeplass.png

Markedets første

I 2018 lanserte Certior markedets første digitale HMS-tavle. Alt startet med en prosjektleder som så behovet for å effektivisere og bedre den analoge HMS-tavlen. Siden den tid har vi levert til hundrevis av prosjekter i Norge og holdt et stort fokus på videreutvikling av produktet.

Løsningene vi tilbyr gir 
fordeler og besparelser enten du er entreprenør, byggherre eller eiendomsforvalter.

Siden vi lanserte den Digitale HMS-tavlen i 2018 har løsningen blitt brukt på flere hundre prosjekter i Norge.

Samarbeid og API-er

For å kunne tilby et mer komplett system har vi etablert flere samarbeid. Vi ønsker å være åpne for å møte kundens behov og ønsker. 

Ønsker dere å knytte dere opp mot vårt system? Kontakt oss på post@certior.no

streambim.png
HMSreg.png
Hibas logo.png
Innovasjon Norge logo.png
HMS-bloggen certior bakgrunnsbilde

HMS-Bloggen

Konseptet

Certior er etablert av et team sammensatt av personer med bred erfaring fra byggebransje, prosjektledelse, IT og sikkerhet.

Det er egne erfaringer med analoge HMS-tavler som har ført frem til dagens digitale HMS-tavle.

Reise

I 2018 kunne vi stolt lansere markedets første Digitale HMS-Tavle. Siden den tid har vi gjort flere store oppgraderinger av systemet og produktene.

 

I 2021 lanserte vi en byggekortleser som også kan gjøres om til en digital HMS tavle ved å koble den opp til et nettbrett (trådløst). Produktet muliggjør systematisk og godt HMS arbeid også på mindre prosjekter.  

Visjon

"Etablere et levende HMS-miljø"

bottom of page